Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/208902
Authors: 
Gylling Olesen, Kristian
Year of Publication: 
2014
Series/Report no.: 
PhD Series No. 26.2014
Abstract: 
Med en række evalueringsreformer har danske politikere siden sen-80´erne forsøgt at gøre op med lærernes autonome undervisning for at få lærere til gennem evalueringer at forbedre elevernes læring. I 90´erne blev der bl.a. introduceret frivillige kvalitetsprogrammer og teamarbejde, og i 00´erne fulgte nationale læringsmål, -test og skriftlige elevplaner. Mere indflydelse til skolelederen er blevet set som et politisk svar på, hvordan evalueringsreformerne kan blive gennemført ude i skolerne, så eleverne lærer mere. Samtidig har den evidensbaserede skoleledelsesforskning givet en række svar på, hvilke generelle ledelsespraktikker og succesfulde personlighedstræk hos skoleledere der kan fremme elevernes læring og faglige udbytte i folkeskolen. Ifølge denne ph.d.-afhandling er den politiske og evidensbaserede forståelse af skoleledelse for entydig. Afhandlingen argumenterer i stedet for, at skoleledelse ikke opstår entydigt eller klart, når politikerne introducerer nye evalueringsreformer i folkeskolen. Der er snarere tale om, at skoleledelse opstår forskelligt og med skiftende aktører – skoleledelse emergerer flertydigt. I lokale kontekster spiller en række forhold ind og får betydning for, hvem der leder hvem, hvordan, hvor og hvornår. Ud fra et toårigt studie i to folkeskoler på den københavnske vestegn og med brug af aktør-netværksteori undersøger afhandlingen, hvordan forskelligt praktisk udstyr og taktiske manøvrer ud fra lokale dagsordner oversætter de politiske evalueringsreformer ude i skolerne, og hvad disse oversættelser betyder for flertydig og emergerende ledelse. Skolerne, som i afhandlingen bliver kaldt ABC Skolen og Byskolen, er blevet undersøgt med interviews, fotos og logs samt observationer. Afhandlingen er en artikelafhandling, som består af tre videnskabelige artikler udarbejdet på engelsk og en dansk ramme, der introducerer afhandlingen, præsenterer baggrundsanalyser, reviewer dansk og international skoleledelseslitteratur, udvikler ledelsesanalytik og metodisk setup samt præsenterer analysestrategiske valg og foretager en samlende konklusion. Den teoretiske inspiration kommer primært fra aktør-netværksteori (Bruno Latour, Michel Callon og John Law). Samtidig inddrager afhandlingen Mats Alvesson og Andrew Spicers (2010) flertydighedscentrerede ledelsesanalytik samt postbureaukratisk ledelsesteori, teori om evaluering og læringsledelse samt teori om ledelse med social kapital.
Persistent Identifier of the first edition: 
ISBN: 
9788793155534
Creative Commons License: 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Document Type: 
Doctoral Thesis

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.