Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/208808
Authors: 
Tell, Michael
Year of Publication: 
2012
Series/Report no.: 
PhD Series No. 11.2012
Abstract: 
Emnet for denne afhandling er rentefradragsbegrænsningsreglerne i selskabsskattelovens §§ 11, 11B og 11C. Selskabets valg af finansiering består grundlæggende af et valg mellem egenkapital og fremmedkapital (gæld). Valget herimellem påvirker indkomstopgørelsen forskelligt. Ved gældsfinansiering flyttes beskatningen fra selskabsniveau til investorniveau, hvorved selskabsbeskatningen kontra investorbeskatningen er afgørende for de skattemæssige incitamenter ved valget mellem egen- og fremmedkapital. En lavere beskatning af investor, eksempelvis ved en ikke-hjemmehørende investor, skaber incitament til en højere gældsandel på selskabsniveau, hvorved at indkomst flyttes til beskatning udenfor Danmark.1251 Rentefradragsbegrænsningsreglerne i SEL §§ 11, 11B og 11C skal hindre en sådan udflytning af skattetilsvar i specifikke situationer.
Persistent Identifier of the first edition: 
ISBN: 
9788792842497
Creative Commons License: 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Document Type: 
Doctoral Thesis

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.