CMR Working Papers, Centre of Migration Research (CMR), University of Warsaw

Collection's Items (Sorted by Title in Descending order): 1 to 20 of 115
Year of PublicationTitleAuthor(s)
2019 Children's proximity and non-family support to elderly adults in EuropeFihel, Agnieszka; Kalbarczyk, Małgorzata; Nicińska, Anna
2019 Brexit i co dalej? Dylematy polskich migrantów poakcesyjnych w Wielkiej BrytaniiSzkudlarek, Aleksandra
2019 Raport z badania ilościowego polskich migrantów wielokrotnychCzeranowska, Olga
2019 Substytucja i dyskryminacja na polskim rynku pracy w sytuacji nasilonej imigracjiOkólski, Marek
2019 Ukraińskie migrantki i migranci w aglomeracji warszawskiej: Cechy społeczno-demograficzne i relacje społeczne. Raport z badańGórny, Agata; Jaźwińska, Ewa
2018 Zapuszczanie korzeni na Zielonej Wyspie? Polacy w Irlandii w drugiej dekadzie po akcesji do UEKloc-Nowak, Weronika
2018 Migrant ties and integration: A case of Chinese community in PolandKardaszewicz, Krzysztof
2018 Sieci społeczne a integracja migrantów Ukraińskich w Polsce: Raport z badań jakościowychKindler, Marta; Wójcikowska-Baniak, Katarzyna
2018 Krytyczna analiza naukowej ciszy, czyli dlaczego Romowie migrują (z naszego pola widzenia)Fiałkowska, Kamila; Garapich, Michał P.; Mirga-Wójtowicz, Elżbieta
2018 How to research multiple migrants? Introducing web-based respondent-driven sampling surveySalamońska, Justyna; Czeranowska, Olga
2018 International migration and development: Institutional consequences of global mobility for sending and receiving countries between 1970 and 2010Bashko, Aliaksei
2018 Attitudes towards immigrants of other race or ethnic origin: Polish dataset from Round 7 of the European Social SurveyCzeranowska, Olga
2017 Qualitative longitudinal research: Application, potentials and challenges in the context of migration researchWiniarska, Aleksandra
2017 Developmental and economic consequences of expected population changes in the Russian FederationBrunarska, Zuzanna
2017 Multiple migration: Researching the multiple temporalities and spatialities of migrationSalamońska, Justyna
2017 Analiza udziału Polaków w Irlandii w wyborach polskich w latach 1990-2015Lesińska, Magdalena
2017 Emigracja powrotna - zyski i straty, kapitały i przekazy migracyjne. Na przykładzie reemigracji z Islandii do Starych JuchBudyta-Budzyńska, Małgorzata
2017 Migrations, engagement and integration of Poles in the UK and in London Borough of Lewisham: Research and data review within the Londoner-Pole-Citizen ProjectKordasiewicz, Anna; Sadura, Przemysław
2017 Crisis-driven mobility between Ukraine and Poland: What does the available data (not) tell usJóźwiak, Ignacy; Piechowska, Maria
2017 Latynoscy królowie, nie-żartujący Dominikańczycy i inni transnarodowi braciszkowie: Społeczne i kulturowe implikacje fenomenu band latynoskich w HiszpaniiMaciuszek, Aleksandra
Collection's Items (Sorted by Title in Descending order): 1 to 20 of 115
Browse