Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/108138
Autoren: 
Darvas, Zsolt
Szapáry, György
Datum: 
2008
Reihe/Nr.: 
IEHAS Discussion Papers MT-DP - 2008/27
Zusammenfassung: 
A cikkben a szerzõk azt vizsgálják, hogy az EU-hoz 2004 óta csatlakozott tizenkét új tagállam az euróövezethez való csatlakozás szempontjából milyen mértékben felel meg az optimális valutaövezet elmélete (Optimal Currency Area, OCA) által támasztott kritériumoknak. Fõ következtetésük az, hogy e kritériumoknak való megfelelés terén az új tagok helyzete nem rosszabb, sõt több esetben még jobb is, mint a régieké. Ezért e feltételeknek való megfelelés az új tagállamokban önmagában nem akadályozza az euró bevezetését. Ezt azon empirikus tanulmányok is megerõsítik, amelyek kimutatták, hogy a valutaövezeti tagság önmagában is hozzájárul a gazdasági ciklusok együttmozgásához és a pénzügyi integrációhoz, illetve hogy a fiskális fegyelem, amelyet az EU felügyeleti struktúrája testesít meg, erõsíti az optimális valutaövezeti endogenitást az euróövezetben, csökkentve az országspecifikus fiskális sokkok kialakulásának esélyét.
Schlagwörter: 
optimális valutaövezet
endogentitás
euró bevezetés
JEL: 
E32
E60
F30
ISBN: 
978-963-9796-45-4
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
801.2 kB

Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.