Browsing All of EconStor by Author Rantala, Olavi

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 24
 next >
Year of PublicationTitleAuthor(s)
1992 The European Economy. Medium Term PerspectivesRantala, Olavi; Suni, Paavo
1992 An Econometric Diffusion Model of Exchange Rate Movements within a Band - Implications for Interest Rate Differential and Credibility of Exchange Rate PolicyRantala, Olavi
1993 Stabilizing and Destabilizing Exchange Rate RealignmentsRantala, Olavi
2001 Toimialojen ja avainklustereiden tuotannon ja työllisyyden pitkän ajan kehitysRantala, Olavi
2001 EU: N itälaajenemisen vaikutus Suomen väestökehitykseenRantala, Olavi
2002 Kansantalouden ja toimialojen pitkän ajan kasvu: Vertailua ilmastostrategian bau-skenaarioonRantala, Olavi
2003 Tuotekehitys, toimialojen panos-tuotosrakenteen muutokset ja talouden kasvuRantala, Olavi
2003 Yritysten T&K-Panostusten määräytyminen ja julkisen T&K-Rahoituksen vaikutus toimialatasollaRantala, Olavi
2004 Toimialojen T&K-panostusten ja tuottavuuden ennustejärjestelmä: Julkisen t&k-rahoituksen vaikuttavuus ja tuottavuuden pitkän ajan kasvuRantala, Olavi
2006 Sosiaalietuuksien rahoituksen hinta- ja hyvinvointivaikutukset kotitaloussektorissaRantala, Olavi
2006 T&K-panostustenkansantaloudelliset vaikutuksetRantala, Olavi
2007 Ulkoistukset Suomen teollisuus-yrityksissä: Onko toimalalla merkitystä?Rantala, Olavi
2007 Kasvihuonekaasupäästöt ja EU: N päästörajoituspolitiikan taloudelliset vaikutukset vuoteen 2012Rantala, Olavi; Suni, Paavo
2007 Kasvihuonekaasupäätöjen ennakointi ja EU: N päästörajoituspolitiikan vaikutusten arviointiRantala, Olavi
2007 Palvelualojen kilpailu ja hinnanmuodostus kansainvälisessä vertailussaRantala, Olavi
2008 Sosiaalietuuksien rahoituksen alueelliset kuluttajahintavaikutuksetRantala, Olavi
2008 Ilmastopolitiikan talousvaikutusten ennakointiRantala, Olavi
2009 Itsehoitolääkkeiden kaupan vapauttamisen merkitys kuluttajille ja kaupalleMankinen, Reijo; Rantala, Olavi
2010 Elintarvikkeiden hinnanmuodostus ja markkinoiden toimivuusKotilainen, Markku; Koski, Heli; Mankinen, Reijo; Rantala, Olavi
2012 Ulkomaanliikenteen palveluiden arvonlisäverotuksen käyttöönoton vaikutukset laiva- ja lentoliikenteeseenMankinen, Reijo; Rantala, Olavi