Browsing All of EconStor by Author Olesen, Finn


Showing results 1 to 20 of 27
 next >
Year of PublicationTitleAuthor(s)
2000 European Integration: Some stylised factsOlesen, Finn; Hansen, Jørgen Drud
2000 Om Økonomi, matematik og videnskabelighed - et bud på provokationOlesen, Finn
2000 Jørgen Henrik Gelting - En betydende dansk keynesianerOlesen, Finn
2000 Moral, etik og økonomiOlesen, Finn
2001 On Machinery - Tog Ricardo fejl?Olesen, Finn
2001 Jørgen Pedersen on Fiscal policy - A noteOlesen, Finn
2001 A note on MarxOlesen, Finn; Jensen, Frank
2001 Den marginalistiske revolution: En dansk spire der ikke slog rod?Olesen, Finn
2001 Ernst Brandes: Samfundsspørgsmaal - en kritik af Malthus og RicardoOlesen, Finn
2002 Økonomisk teorihistorie - Overflødig information eller brugbar ballast?Olesen, Finn
2002 Om god økonomisk metode - beskrivelse af et lukket eller et åbent socialt system?Olesen, Finn
2003 Ivar Jantzen - ingeniøren, som også beskæftigede sig med økonomiOlesen, Finn
2003 Rudolf Christiani - en interessant rigsdagsmand?Olesen, Finn
2003 Kjeld Philip - en økonom som også blev politikerOlesen, Finn
2003 Jens Warming: den miskendte økonomOlesen, Finn
2003 Isi Grünbaum: Den politiske økonomOlesen, Finn
2004 Den prækeynesianske MalthusOlesen, Finn
2006 Rational Economic Man og Bounded Rationality - Nogle betragtninger over rationalitetsbegrebet i økonomisk teoriOlesen, Finn
2006 Værdifri samfundsvidenskab? - nogle refleksioner om økonomiOlesen, Finn
2006 Lange and his 1938-contribution – An early Keynesian?Olesen, Finn