Browsing All of EconStor by Author Balcerzak, Adam P.

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 41
 next >
Year of PublicationTitleAuthor(s)
2013 Factors of Professional Elicitation of Unemployed Over 50 Years Old in PolandBalcerzak, Adam P.; Sliwicki, Dominik
2013 Poziom obciazen fiskalnych w Polsce po globalnym kryzysie finansowym na tle pozostalych krajow Unii EuropejskiejBalcerzak, Adam P.
2014 Crowding Out and Crowding in within Keynesian Framework. Do We Need Any New Empirical Research Concerning Them?Balcerzak, Adam P.; Rogalska, Elzbieta
2014 Wielowymiarowa analiza efektywnosci instytucjonalnej w krajach Europy Srodkowo-Wschodniej w relacji do standardow OECDBalcerzak, Adam P.
2014 Efektywnosc instytucjonalna krajow Unii Europejskiej w kontekscie globalnej gospodarki opartej na wiedzyBalcerzak, Adam P.; Pietrzak, Michal Bernard
2014 Niekeynesowskie skutki polityki fiskalnej w krajach strefy euro, ze szczegolnym uwzglednieniem wplywu na proces konwergencji gospodarczejBalcerzak, Adam P.; Pietrzak, Michal Bernard; Rogalska, Elzbieta
2014 Wielowymiarowa analiza spojnosci spolecznej w krajach Unii Europejskiej w kontekscie strategii Europa 2020Balcerzak, Adam P.
2014 Are New EU Member States Improving Their Institutional Effectiveness for Global Knowledge-based Economy? TOPSIS Analysis for the Years 2000-2010Balcerzak, Adam P.; Pietrzak, Michal Bernard
2014 Fiscal Contractions in Eurozone in the Years 1995-2013. Can Non-Keynesian Effects Be Helpful in Future Deleverage Process?Balcerzak, Adam P.; Pietrzak, Michal Bernard; Rogalska, Elzbieta
2015 Europe 2020 Strategy Implementation. Grouping the Countries with the Application of Natural Breaks MethodBalcerzak, Adam P.
2015 Europe 2020 Strategy and Structural Diversity Between Old and New Member States. Application of zero-unitarizatin method for dynamic analysis in the years 2004-2013Balcerzak, Adam P.
2015 Wplyw efektywnosci instytucji w kontekscie gospodarki opartej na wiedzy na jakosc zycia w Unii Europejskiej. Badanie panelowe dla lat 2004-2010Balcerzak, Adam P.; Pietrzak, Michal Bernard
2015 Non-Keynesian Effects of Fiscal Consolidations in Central Europe in the years 2000-2013Balcerzak, Adam P.; Rogalska, Elzbieta
2015 Efektywnosc instytucji a jakosc zycia w kontekscie globalnej gospodarki wiedzyBalcerzak, Adam P.; Pietrzak, Michal Bernard
2015 Analiza powiazan pomiedzy rynkami kapitalowymi wybranych krajow grupy wyszehradzkiejBalcerzak, Adam P.; Faldzinski, Marcin; Pietrzak, Michal Bernard; Meluzin, Tomas; Zineker, Marek
2015 Quality of Institutions and Total Factor Productivity in European UnionBalcerzak, Adam P.; Pietrzak, Michal Bernard
2015 Quality of Institutions for Global Knowledge-based Economy and Convergence Process in the European UnionBalcerzak, Adam P.; Pietrzak, Michal Bernard
2015 Human Development and Quality of Institutions in Highly Developed CountriesBalcerzak, Adam P.; Pietrzak, Michal Bernard
2016 Quantitative Analysis of European Union Agriculture PerformanceReiff, Marian; Surmanova, Kvetoslava; Balcerzak, Adam P.; Pietrzak, Michal Bernard
2016 Technological Potential of European EconomyBalcerzak, Adam P.