EconStor >
Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), Helsinki >
ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) >

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10419/64021
  
Title:Globalisaatio Suomen vanhojen teollisuuspaikkakuntien kehityksen muovaajana - tapaustutkimus varkauden kaupungista PDF Logo
Authors:Lovio, Raimo
Jääskeläinen, Jari
Laurila, Juha
Lilja, Kari
Issue Date:2006
Series/Report no.:ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1035
Abstract:KTM:n ja Tekesin ProAct-ohjelman rahoittamassa ETLAtiedon ja Helsingin kauppakorkeakoulun yhteisprojektissa on tutkittu usean vuoden seurantatutkimuksella globalisaation vaikutuksia Varkauden kaupunkiin. Tutkimuksella tuodaan esiin globalisaation alueellisia vaikutuksia suomalaisten vanhojen teollisuuspaikkakuntien näkökulmasta. Aiemmin tehdyt analyysit päätyivät optimistisiin tuloksiin. Varkaudessa sijaitsevien liiketoimintojen siirtyminen ulkomaisten yritysten omistukseen ei heikentänyt kaupungin kehitysmahdollisuuksia. Nyt raportoitavan analyysin perusteella tilanne on kääntynyt huonompaan suuntaan. Syy ei ole ulkomaisessa omistuksessa, vaan syyt liittyvät Suomeen. Toisaalta globalisaatio vahvistaa Suomen sisällä korkeakoulupaikkakuntien asemaa suhteessa vanhoihin teollisuuspaikkakuntiin. Toisaalta Varkauteen vaikuttaa Suomen heikentyvä asema metsäteollisuuden investointikohteena sekä konepajatyön sijaintimaana. Varkaus ei ole kuitenkaan kriisissä ja positiivisiakin kehityskulkuja on nähtävissä.
Subjects:globalisaatio, ulkomainen omistus, vanhat teollisuuspaikkakunnat
Document Type:Working Paper
Appears in Collections:ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
517647370.pdf90.13 kBAdobe PDF
No. of Downloads: Counter Stats
Download bibliographical data as: BibTeX
Share on:http://hdl.handle.net/10419/64021

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.