EconStor >
Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), Helsinki >
ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) >

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10419/63886
  
Title:Sukupuolen vaikutus nuorten toimihenkilöiden urakehitykseen PDF Logo
Authors:Nykänen, Pia
Issue Date:2008
Series/Report no.:ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1117
Abstract:Tutkimuksessa selvitetään nuorten naisten ja miesten urakehityseroja työuran ensimmäisten vuosien aikana. Kuvauksellisessa analyysissä vertaillaan naisten ja miesten ensimmäisen tehtävän vaativuustasoja sekä työmarkkinaliikkuvuutta. Ekonometrinen osuus koostuu ylennyksen ja tehtävänvaihdon todennäköisyyksien estimoinneista paneeliprobit -mallien avulla. Käytettävä aineisto on Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) palkkakyselyihin perustava toimihenkilötilasto, josta on tätä tutkimusta varten poimittu nuoria uusia rekrytointeja. Tutkimuksen tulosten mukaan naisten ja miesten välillä ei ole merkittäviä eroja uran ensimmäisten vuosien aikana. Naiset vaihtavat tehtävää ja saavat ylennyksen yhtä usein kuin miehet. Naiset kuitenkin aloittavat uransa miehiä vähemmän vaativista tehtävistä. Lisäksi naisvaltaiset tehtävät osoittautuivat umpikujiksi. Naisten osuuden nousu tehtävässä pienentää sekä mahdollisuuksia vaihtaa tehtävää että saada ylennys.
Subjects:sukupuolten urakehitysero, työmarkkinaliikkuvuus
JEL:J16
J62
M51
Document Type:Working Paper
Appears in Collections:ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
556635248.pdf361.29 kBAdobe PDF
No. of Downloads: Counter Stats
Download bibliographical data as: BibTeX
Share on:http://hdl.handle.net/10419/63886

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.