EconStor >
Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), Helsinki >
ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) >

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10419/63874
  
Title:Vapaaehtoiset eläkevakuutukset, verotus ja eläkkeelle siirtyminen PDF Logo
Authors:Määttänen, Niku
Issue Date:2006
Series/Report no.:ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1018
Abstract:Tarkastelemme vapaaehtoisen eläkevakuutussäästämisen ja sen verotuksen vaikutusta eläkkeelle siirtymiseen. Tutkimuksen teoreettisessa osassa kuvataan ensin, miten eläkevakuutussäästämisen verokohtelu vaikutti eläkkeelle siirtymisen taloudellisiin kannusteisiin ennen vuotta 2005 voimassa olleessa ns. ansiotulojärjestelmässä. Maksimoidakseen eläkevakuutussäästämisen verojen jälkeisen tuoton, vakuutetun olisi usein kannattanut nostaa vapaaehtoiset eläkkeensä ennen lakisääteisen eläkkeen alkamista. Empiirisessä osassa hyödynnetään Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton kyselyä, joka suunnattiin pääosin jo eläkkeelle siirtyneille ihmisille, joista osalla on eläkevakuutus ja osalla ei. Kyselyyn vastanneet eläkevakuutussäästäjät eivät ole yleensä nostaneet vapaaehtoisia eläkkeitä ennen lakisääteistä eläkettä, vaan vapaaehtoiset eläkkeet ovat pikemminkin täydentäneet lakisääteisiä eläkkeitä ensimmäisten eläkevuosien aikana. Eläkevakuutussäästäjien käyttäytyminen ei työelämästä pois jäämisen suhteen näytä oleellisesti poikkeavan muista vastaajista, kun taloudelliset taustatekijät otetaan huomioon.
Subjects:Eläkevakuutukset, eläkkeelle siirtyminen
JEL:J26
H24
Document Type:Working Paper
Appears in Collections:ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
511904789.pdf189.96 kBAdobe PDF
No. of Downloads: Counter Stats
Download bibliographical data as: BibTeX
Share on:http://hdl.handle.net/10419/63874

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.