EconStor >
Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), Helsinki >
ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) >

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10419/63861
  
Title:Yritysten T&K-Panostusten määräytyminen ja julkisen T&K-Rahoituksen vaikutus toimialatasolla PDF Logo
Authors:Rantala, Olavi
Issue Date:2003
Series/Report no.:ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 876
Abstract:Tutkimuksessa kehitetään toimialojen t&k-panostusten ekonometrista ennustejärjestelmää ja arvioidaan julkisen t&k-rahoituksen vaikutusta yritysten omarahoitteisiin t&k-panostuksiin toimialatasolla. Keskeinen tulos on, ettei julkinen t&k-rahoitus ainakaan syrjäytä yritysten omia t&k-panostuksia. Tämä vastaa aiempia suomalaisia yritystason aineistoilla saatuja tutkimustuloksia. Toimialatason estimointitulosten perusteella voidaan todeta pikemminkin, että julkisen t&k-rahoituksen vaikutus yritysten omarahoitteisiin t&k-panostuksiin on pääsääntöisesti neutraali ja mahdollisesti joillakin toimialoilla positiivinen. Erilliskysymyksenä selvitetään Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton investointitiedustelussa koottavien yritysten kotimaisia t&k-panostuksia koskevien tietojen käyttökelpoisuutta arvioitaessa t&k-menojen viimeaikaista toimialakohtaista kehitystä Tilastokeskuksen ja OECD:n t&k-tilastojen mittaustavan mukaisesti. Näyttää siltä, että investointitiedustelu antaa keskimäärin melko oikean arvion yritysten t&k-menojen kehityksestä kyselyvuonna.
Abstract (Translated):This study develops a sectoral econometric forecasting model of business enterprise R&D inputs and tests the impact of public R&D financing on privately financed R&D. The main result is that public R&D financing does not crowd out privately financed R&D. This result is in line with the conclusions reached by previous Finnish econometric studies that have employed company-level data. The results of this study, based on sectoral time series data, indicate that the impact of public R&D financing on privately financed R&D is mainly neutral or possibly positive in some sectors of the economy.
Subjects:T&k-intensiteetti, julkinen t&k-rahoitus
R&D intensity
public R&D financing
JEL:O38
Document Type:Working Paper
Appears in Collections:ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
37346536X.pdf601.28 kBAdobe PDF
No. of Downloads: Counter Stats
Download bibliographical data as: BibTeX
Share on:http://hdl.handle.net/10419/63861

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.