EconStor >
Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), Helsinki >
ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) >

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10419/63846
  

Full metadata record

DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKaitila, Villeen_US
dc.date.accessioned2012-09-21T11:00:58Z-
dc.date.available2012-09-21T11:00:58Z-
dc.date.issued2004en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/63846-
dc.description.abstractEconomic relations between the European Union and the accession countries of Central and Eastern Europe (CEE) were liberalised by Europe Agreements after the early 1990s. Free trade and investment have the potential of changing the structure of countries’ trade although with some restrictions set by, inter alia, the quantity and quality of the available factors of production. The accession countries have lower labour costs coupled with a relatively well-educated labour force. We analyse the factor intensity (skilled/unskilled labour and capital) of the accession countries’ comparative advantage in the internal market in 1993-2002. Most accession countries’ comparative advantage remains less skillintensive than that of the EU15 countries. A movement towards a more skillintensive comparative advantage is shown to have been positively correlated with higher growth rates in the EU15 and the CEE countries.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherThe Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) Helsinkien_US
dc.relation.ispartofseriesETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 925en_US
dc.subject.ddc330en_US
dc.subject.keywordEUen_US
dc.subject.keywordeastern enlargementen_US
dc.subject.keywordcomparative advantageen_US
dc.subject.keywordfactor intensityen_US
dc.subject.stwEU-Erweiterungen_US
dc.subject.stwFaktorintensitäten_US
dc.subject.stwEU-Binnenmarkten_US
dc.subject.stwKomparativer Kostenvorteilen_US
dc.titleThe factor intensity of accession and EU15 countries' comparative advantage in the internal marketen_US
dc.typeWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn393113574en_US
dc.description.abstracttransTaloussuhteet Euroopan unionin sekä Keski- ja Itä-Euroopan (KIE) EU-hakijamaiden välillä liberalisoitiin Eurooppa-sopimuksilla 1990-luvun alun jälkeen. Vapaa kauppa ja investoinnit saattavat muuttaa maiden välisen ulkomaankaupan rakennetta, joskin rajoitteita tuovat muun muassa tarjolla olevien tuotannontekijöiden määrä ja laatu. KIE-maissa on EU15-maita alemmat työvoimakustannukset sekä suhteellisen koulutettu työvoima. Tässä tutkimuksessa analysoidaan KIE-maiden suhteellisen edun panosintensiivisyyttä (koulutettu/kouluttamaton työvoima sekä pääoma) niiden viennissä EU15-alueelle vuosina 1993-2002. Useimpien KIE-maiden suhteellinen etu on painottunut alemman osaamisintensiivisyyden tuotteisiin kuin EU15-maiden vastaava suhteellinen etu. Siirtymä kohti osaamisintensiivisempiä tuotteita on korreloinut positiivisesti nopeamman talouskasvun kanssa EU15- ja KIE-maissa. – EU ; itälaajeneminen ; suhteellinen etu ; panosintensiivisyysen_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen_US
Appears in Collections:ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
393113574.pdf254.72 kBAdobe PDF
No. of Downloads: Counter Stats
Show simple item record
Download bibliographical data as: BibTeX

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.