EconStor >
Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), Helsinki >
ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) >

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10419/63842
  
Title:Aasian regionalismi vs. globaali vapaakauppa: Simulointitutkimus taloudellisista vaikutuksista PDF Logo
Authors:Widgrén, Mika
Sulamaa, Pekka
Issue Date:2004
Series/Report no.:ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 940
Abstract:Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu maailmankaupan vapautumisen taloudellisia vaikutuksia verraten globaalin vapaakaupan ja alueelliseen integraatioon (regionalismiin) perustuvia kehitystä. Tarkastelu perustuu laskettavaan yleisen tasapainon GTAP-malliin. Tulokset osoittavat, että globaali vapaakauppa lisää kaikkien tarkasteltavien maiden ja alueiden taloudellista hyvinvointia suhteessa kolminapaiseen maailmantalouteen, jossa EU25, NAFTA ja Aasian vapaakauppa-alue muodostavat vahvat alueelliset integraatiojärjestelyt. Nykytilanteeseen verrattuna tämä ei kuitenkaan päde, koska EU:n uudet jäsenmaat menettävät taloudellista hyvinvointia etenipä maailmankaupan vapautuminen alueellisesti tai globaalisti. Toimialatasolla maailman tuotannon rakenne keskittyy alueellisesti erityisesti maataloudessa, tekstiili-, paperi- ja autoteollisuudessa sekä energiasektorilla. Toimialatasolla simuloidut tulokset kertovat selkeästi myös sen, että Suomen suhteellisen edun toimialat (paperi-, metallituote- ja elektroniikkateollisuus) näyttävät menestyvän tuotantomielessä paremmin aidosti globaalissa vapaakaupassa kuin alueellisessa integraatiossa. Merkittävä ero Suomen ja muiden EUmaiden välillä on, se että Aasian vapaakaupparatkaisu on muille EU-maille erityisesti elektroniikkateollisuuden tuotannon kannalta globaalia integraatiota parempi vaihtoehto.
Document Type:Working Paper
Appears in Collections:ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
474463524.pdf155.16 kBAdobe PDF
No. of Downloads: Counter Stats
Download bibliographical data as: BibTeX
Share on:http://hdl.handle.net/10419/63842

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.