EconStor >
Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), Helsinki >
ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) >

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10419/63828
  
Title:Suomalaiset yritykset Tésekin, Slovakian, Unkarin ja Slovenian markkinoilla PDF Logo
Authors:Kaitila, Ville
Nikula, Nuutti
Karsai, Judit
Issue Date:2006
Series/Report no.:ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1061
Abstract:Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten yritysten kokemuksia ja tulevaisuuden liiketoimintanäkymiä Tšekissä, Slovakiassa, Unkarissa ja Sloveniassa (KIE4-maat). Tutkimuksessa arvioidaan ensin näiden maiden talouden tilaa ja kehityssuuntaa. Mailla on erilaisia kansantaloudellisia haasteita. Tämän jälkeen analysoidaan tekemämme yrityskyselyn tulokset. Kysely uunnattiin KIE4-maiden markkinoilla toimiville suomalaisyrityksille. Tulosten mukaan kasvavat paikalliset markkinat ja maiden EU-jäsenyys ovat tärkeimmät liiketoimintaa tukevat tekijät. Kyselyyn vastanneet yritykset aikovat edelleen laajentaa toimintaansa KIE4-maissa. Haastattelimme lisäksi erikseen joidenkin suomalaisten Unkarissa tuotannollista toimintaa harjoittavien yritysten johtoa. Tutkimuksessa on lisäksi unkarilaisen tutkijan tarkastelu Unkarin talousnäkymistä sekä maan investointija yritysilmapiiristä. KIE4-maiden markkinoiden koko ja kasvupotentiaali ovat suomalaisille yrityksille mahdollisuus. Jatkossa kilpailu paikallisilla markkinoilla kuitenkin lisääntyy edelleen.
Subjects:Tšekki, Slovakia, Unkari, Slovenia, yritystoiminta, kansainvälistyminen, suorat sijoitukset, ulkomaankauppa
JEL:F15
L16
E60
Document Type:Working Paper
Appears in Collections:ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
521337879.pdf1.44 MBAdobe PDF
No. of Downloads: Counter Stats
Download bibliographical data as: BibTeX
Share on:http://hdl.handle.net/10419/63828

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.