EconStor >
Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), Helsinki >
ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) >

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10419/63827
  
Title:Verokannustimet yksityishenkilöiden riskipääomasijoitusten aktivoinnissa PDF Logo
Authors:Maula, Markku
Issue Date:2007
Series/Report no.:ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1068
Abstract:Suomessa on viime vuosina mietitty keinoja innovaatiopohjaisen kasvuyrittäjyyden edistämiseen ja sen edellyttämän riskipääomamarkkinan toimivuuden kehittämiseen. Useissa tutkimuksissa, selvityksissä ja kannanotoissa on yhtenä ratkaisuna esitetty harkittavaksi verokannustimia yksityishenkilöiden pääomasijoitusten aktivointiin. Tämän katsauksen tavoitteena on koota yksityishenkilöiden pääomasijoitusten aktivointiin suunniteltuja verokannustimia koskevaa tutkimustietoa ja kannustimista eri maissa saatuja kokemuksia. Hyvin suunnitelluilla ja kohdennetuilla verokannustimilla voidaan nykyisen (tosin vielä melko rajallisen) tutkimustiedon ja useista maista saatujen kokemusten valossa arvioida olevan merkityksellinen rooli yksityishenkilöiden pääomasijoitusten aktivoinnissa. Kannustimilla voisi olla merkittävä vaikutus kasvuyrittäjyydessä tarvittavan riskipääoman tarjonnan lisäämisessä ja myös kotimaisen omistajuuden vahvistamisessa. Näiden lisäksi verokannustimet voisivat toimia Suomessa myös merkittävänä signaalina olennaisesta muutoksesta valtiovallan suhtautumisessa kasvuyrittäjyyteen ja sitä kautta niillä saattaisi olla suomalaista yrittäjyysilmapiiriä merkittävästi kehittävä vaikutus.
Subjects:Verokannustimet, pääomasijoitustoiminta, yrittäjyys, bisnesenkelit
JEL:G3
G32
G38
G24
Document Type:Working Paper
Appears in Collections:ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
523133650.pdf167.57 kBAdobe PDF
No. of Downloads: Counter Stats
Download bibliographical data as: BibTeX
Share on:http://hdl.handle.net/10419/63827

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.