EconStor >
Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), Helsinki >
ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) >

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10419/63744
  
Title:Ulkoistus ja toimnitojen siirrot suomesta ulkomaille: Katsaus 2000-luvun alun tilanteesta PDF Logo
Authors:Ali-Yrkkö, Jyrki
Issue Date:2006
Series/Report no.:ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1059
Abstract:Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yritysten tekemiä ulkoistuksia sekä toimintojen siirtoja maasta toiseen. Tutkimustulosten mukaan 2000-luvun alkupuoliskolla Suomesta on siirtynyt ulkomaille toimintoja yhteensä noin 10 000-23 000 henkilötyövuoden verran. Vuositasolla tämä vastaa noin 1-2.5 % Suomessa vuosittain syntyvästä ja tuhoutuvasta työpaikkojen määrästä. Suurin osa ulkomaille siirtyneistä tehtävistä on koskenut valmistustoimintaa. T&ktoimintaa on Suomesta siirretty ulkomaille hyvin vähän. Ulkoistukset ovat kaikkein yleisintä palvelutoiminnoissa, mutta myös valmistus- ja t&k-toimintaa on ulkoistettu muille yrityksille. Tuotantotoiminnan ulkoistusten päämotiivit ovat olleet kapasiteetin ja joustavuuden lisääminen sekä kustannussäästöt. T&k-toiminnan ulkoistuksilla on useimmiten pyritty teknologian/ osaamisen hankkimiseen, joustavuuden lisäämiseen ja alhaisempiin kustannuksiin.
Subjects:investoinnit, tuotannonsiirto, t&k, ulkoistus, monikansallinen yritys, palvelut.
JEL:D24
F21
F23
F29
L24
Document Type:Working Paper
Appears in Collections:ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
521134706.pdf207.67 kBAdobe PDF
No. of Downloads: Counter Stats
Download bibliographical data as: BibTeX
Share on:http://hdl.handle.net/10419/63744

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.