EconStor >
Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), Helsinki >
ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) >

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10419/63695
  
Title:T&K-toiminnan verokannustimet ja yritysdynamiikka PDF Logo
Authors:Määttänen, Niku
Maliranta, Mika
Issue Date:2007
Series/Report no.:ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1065
Abstract:Vertaamme erilaisia t&k-toiminnan verokannustinjärjestelmiä numeerisen, yritysten kasvua ja t&k-investointeja kuvaavan mallin avulla. Mallin perusteella verotukien kohdentaminen vain tietyn rajan ylittäville lisäinvestoinneille lisää yritysten t&k-investointeja huomattavasti enemmän kuin verokertymävaikutukseltaan samansuuruinen tuki kaikille t&kinvestoinneille. Lisäinvestointien tukeminen kuitenkin muuttaa t&k-toimintaan soveltuvan henkilöstön allokaatiota eri yritysten kesken paljon enemmän kuin kaikkien investointien tukeminen. Allokaation muutos vähentää kokonaistuotantoa. Sillä, kohdistetaanko t&kinvestointeihin liittyvät veroedut vain voittoa tekeville yrityksille, jotka maksavat yritysveroa, vai kaikille yrityksille, ei ole mallin perusteella suurta merkitystä. Mallin perusteella t&kinvestointeihin kannustavien veroetujen vaikutukset ovat hyvin samantapaiset riippumatta siitä, kohdistetaanko ne pelkästään voittoa tekeviin yrityksiin (jotka maksavat yritysveroa) vai kaikkiin yrityksiin.
Subjects:tutkimus ja tuotekehitys, verokannustimet, yritysdynamiikka
JEL:H25
O38
L11
Document Type:Working Paper
Appears in Collections:ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
522103618.pdf203.57 kBAdobe PDF
No. of Downloads: Counter Stats
Download bibliographical data as: BibTeX
Share on:http://hdl.handle.net/10419/63695

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.