EconStor >
Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), Helsinki >
ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) >

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10419/63673
  
Title:Ympäristöliiketoiminnan määrittely ja tilastollinen seuranta: Ympäristöalalle lisää kilpailukykyä PDF Logo
Authors:Viitamo, Esa
Hernesniemi, Hannu
Issue Date:2006
Series/Report no.:ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1019
Abstract:Osana Sitran ympäristöohjelmaa Sitra ja kauppa- ja teollisuusministeriö tilasivat Etlatieto Oy:ltä selvitystyön kotimaisen ympäristöliiketoiminnan määrittämiseksi ja tilastoinnin kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen seurantajärjestelmä, jolla arvioidaan ympäristöliiketoiminnan laajuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä. Raportissa tehdään esitys ympäristöliiketoiminnan seurantajärjestelmäksi. Työ perustuu toisiinsa liittyviin tehtäväkokonaisuuksiin. Nykyisten määritelmien pohjalta tehtiin Suomen olosuhteisiin sopiva ympäristöliiketoiminnan ja sen osaklustereiden luokitus. Käytettävissä olevien lähdetietokantojen avulla laadittiin ympäristöyritysten perustietokanta, jossa on noin 3500 yritystä. Määriteltyjen klustereiden ja yritystietokannan avulla tehtiin ympäristöalan yrityksille suunnattu testikysely, jolla selvitettiin yritysten ympäristöliiketoiminnan laajuutta ja kasvunäkymiä. Empiirisen työn pohjalta laadittiin ehdotus yritystietokannan ylläpitoa ja hallinnointia varten. Seurantajärjestelmän toinen osa on ympäristöliiketoiminnan tilasto, jonka toteutuksesta ja hallinnoinnista tehtiin vastaava esitys.
Subjects:ympäristöliiketoiminta, ympäristöteknologia, kilpailukyky, yritystietokanta, tilastojärjestelmä
JEL:L52
Q50
C10
Document Type:Working Paper
Appears in Collections:ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
511921063.pdf954.97 kBAdobe PDF
No. of Downloads: Counter Stats
Download bibliographical data as: BibTeX
Share on:http://hdl.handle.net/10419/63673

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.