EconStor >
Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), Helsinki >
ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) >

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10419/63662
  
Title:Markkinoiden toimivuuden arvioiminen: Suuntaviivoja vertailevalle kilpailututkimukselle PDF Logo
Authors:Viitamo, Esa
Issue Date:2006
Series/Report no.:ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1021
Abstract:Toimiva kilpailu on talous- ja tuottavuuskasvun perusedellytys. Markkinoiden toimivuudesta huolehtiminen on myös suomalaisen elinkeinopolitiikan prioriteeteissa nostettu korkealle. Tästä huolimatta kilpailusta ja sen voimakkuudesta tiedetään todellisuudessa vähän. Tässä selvityksessä kehitetään kilpailun mittaamiseksi menetelmiä, joita voidaan hyödyntää kansainvälisissä benchmarking -tutkimuksessa. Mallintamisen lähtökohtana on OECD:n vuonna 2005 päättynyt kasvuhanke, joka selvittää kokonaistuottavuuden kasvutekijöitä. Kilpailun voimakkuutta mitataan kilpailuun vaikuttavilla tekijöillä ja kilpailun seurauksilla. Keskeinen kilpailuun vaikuttava tekijä on hyödyke- ja tuotannontekijämarkkinoiden sääntely. Sääntelyllä on tilastollinen yhteys kokonaistuotannon, työllisyyden ja kokonaistuottavuuden kasvuun, jotka mittaavat kilpailun kokonaistaloudellisia seurauksia. Suomen hyödykemarkkinoiden toimivuus on hyvää OECD-maiden keskitasoa. Merkittäviä markkinareformeja ovat olleet yrittäjyyden hallinnollisten esteiden purkaminen, mikä on parantanut markkinoille tulon edellytyksiä. Suurimpana ongelmana on työmarkkinoiden voimakas sääntely.
Subjects:kilpailu, markkinoiden toimivuus, markkinoiden sääntely, kokonaistuottavuus
JEL:D40
L51
O40
Document Type:Working Paper
Appears in Collections:ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
512250960.pdf423.99 kBAdobe PDF
No. of Downloads: Counter Stats
Download bibliographical data as: BibTeX
Share on:http://hdl.handle.net/10419/63662

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.