EconStor >
Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), Helsinki >
ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) >

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10419/63661
  
Title:Kansantalouden ja toimialojen pitkän ajan kasvu: Vertailua ilmastostrategian bau-skenaarioon PDF Logo
Authors:Rantala, Olavi
Issue Date:2002
Series/Report no.:ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 807
Abstract:Selvityksessä arvioidaan Suomen kansantalouden ja toimialojen tuotannon kasvua vuoteen 2020 vertailukohdaksi kansallisessa ilmastostrategiassa esitetyille pitkän ajan talouskehityksen ennusteille1. Ennusteiden vertailukohtana on pidettävä lähinnä kansallisen ilmastostrategian taustaselvityksen ”BAU-skenaariota”2. Siinä esitetyt kansantalouden ja toimialojen tuotannon kasvuarviot vuoteen 2020 ovat monilta osin melko vaatimattomia. Ilmastostrategian BAU-skenaariossa on ehkä sivuutettu esimerkiksi se seikka, että tuotannon jalostusasteen nousu on osa talouskasvua. Tuotekehityksen takia muun muassa elektroniikkateollisuuden voidaan ennustaa kasvavan nopeammin kuin ilmastostrategian BAU-skenaariossa on arvioitu. Energiaintensiivinen teollisuus – lähinnä metsäteollisuus, kemianteollisuus ja metallinjalostusteollisuus - kasvaa elektroniikkateollisuutta hitaammin, mutta myös tämän teollisuuden sektorin kasvu on käsillä olevassa ennusteessa arvioitu nopeammaksi kuin ilmastostrategian BAU-skenaariossa.
Subjects:Energiaintensiivisen teollisuuden kasvu
ilmastostrategia
Document Type:Working Paper
Appears in Collections:ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
346962730.pdf281.9 kBAdobe PDF
No. of Downloads: Counter Stats
Download bibliographical data as: BibTeX
Share on:http://hdl.handle.net/10419/63661

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.