EconStor >
Danish Institute for International Studies (DIIS), Copenhagen >
DIIS Reports, Danish Institute for International Studies >

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10419/59818
  
Title:Terrorbekæmpelse i Danmark siden 11. september 2001 PDF Logo
Authors:Hansen, Peter
Issue Date:2011
Series/Report no.:DIIS Reports / Danish Institute for International Studies 2011:12
Abstract:Denne rapport analyserer terrorbekæmpelse i Danmark. Den giver et overblik over et felt, som er vokset dramatisk i løbet af de seneste ti år, og som i dag tæller en lang række offentlige institutioner. Vi har fået nye love, nye institutioner er blevet grundlagt, politiet og efterretningstjenesterne er blevet styrket og omstruktureret, og de fleste myndigheder tænker nu terrortruslen helt naturligt ind i deres arbejde. Få har dog overblik over, hvor omfangsrigt arbejdet med at bekæmpe terrorisme egentlig er, og hvor mange penge der bruges herpå. Rapporten kortlægger, hvilke offentlige myndigheder der er involveret i terrorbekæmpelsen, og hvad de laver. Rapporten inddeler og præsenterer terrorbekæmpelsen i Danmark i fire områder: forebyggelse, bekæmpelse, sikkerhed og beredskabsplanlægning samt opbygningen af beredskabet. Herudover analyserer rapporten, hvordan de forskellige aktører vurderer og oplever arbejdet med at bekæmpe terrorisme, og hvilke udfordringer og tendenser der karakteriserer terrorbekæmpelsen mere bredt.
ISBN:978-87-7605-471-7
Document Type:Working Paper
Appears in Collections:DIIS Reports, Danish Institute for International Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat
675425506.pdf483.05 kBAdobe PDF
No. of Downloads: Counter Stats
Download bibliographical data as: BibTeX
Share on:http://hdl.handle.net/10419/59818

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.